IPMA® Compact

Projectmanagement volgens ICB4

Lagant Webshop

Op deze pagina

Lagant Website

Onderwerp

Business – Projectmanagement

In het kort

Dit boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die professioneel met projectmanagement bezig is, of die zich wil certificeren volgens IPMA ICB4 normen (IPMA-B, -C, -D of –PMO).

Beschrijving

IPMA staat voor International Project Management Association. Het is een koepelorganisatie van nationale projectmanagement vakverenigingen. IPMA heeft normen vastgesteld voor competent projectmanagement. IPMA Certificering is de door IPMA Nederland aangewezen partij voor examinering en certificering.

Individual Competence Baseline versie 4 (ICB4) is een internationaal geaccepteerde set competenties, waarin is vastgelegd wat project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten en kunnen per IPMA-niveau. De leden van de Nederlandse IPMA-organisatie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de ICB4. Nederland is dan ook een van de eerste landen, waar certificering plaatsvindt volgens de ICB4 normen.

Trefwoorden

IPMA Boek, ICB4, Projectmanagement, Programmamanagement, Portfoliomanagement

Details

ISBN: 9789463181204
Pagina’s: 372
Type: Paperback
Grootte: A4

IPMA Compact boek - Rob Janssen Duyghuysen
IPMA Compact door Rob Janssen Duyghuysen

Lagant Webshop

Rob Janssen Duyghuysen


Rob Janssen Duyghuysen heeft jaren ervaring als consultant, project- en programmamanager. De laatste jaren is hij voor Lagant vooral actief bij verbetertrajecten en als trainer en coach. Rob heeft honderden kandidaten opgeleid en begeleid bij hun IPMA-certificering. Hij heeft vanuit eigen (trainings-) ervaring dit boek geschreven met de bedoeling om een relatief compact handboek en naslag-werk te maken.

Rob Janssen Duyghuysen
Details

IPMA staat voor “International Project Management Association”. Dit is een overkoepelende associatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagement. Een van de belangrijke activiteiten van de brancheverenigingen is het certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement.

In dat kader heeft IPMA in 2015 de Individual Competence Baseline ICB 4.0 (ISBN 97894-92338-006) gepubliceerd. Hiermee wordt tegelijkertijd duidelijk dat IPMA zich bij de professionaliseringvraag niet richt op kennis en kunde ontwikkeling gebaseerd op een bepaalde methode (zoals bijvoorbeeld PRINCE2© of Projectmatig werken©) maar gebaseerd op individuele competenties; het toepassen van kennis(“knowledge”), kunde (“skills”) en vaardigheden (“abilities”) om gewenste resultaten te bereiken.

De ICB 4.0 is een integrale competentie standaard waaraan individuen moeten voldoen die in het project-, programma- en portfolio werkveld actief zijn. De ICB 4.0 bouwt weliswaar voort op eerdere versies, maar contextuele en gedragsmatige competenties staan nu meer centraal. Thema’s die meer aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • De strategische achtergrond van projecten.
 • De opkomst van permanente PMO’s.
 • Agile projectmanagement.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Invloed van sociaal culturele aspecten.
 • Zelfreflectie, zelfmotivatie, persoonlijk leiderschap
 • Belang van netwerken.
 • Advisering door de projectmanager gebaseerd op proces consultatie.
 • Ondernemerschap in de rol van de projectmanager.
 • Verandering en transformatie.

Dit boek onderschrijft de gedachte die volgens de auteur achter de opzet van de ICB 4.0 zit. Als trainer, coach en adviseur neemt de auteur in de projectpraktijk een algemene trend waar dat projecten in toenemende mate te maken hebben met een dynamische projectomgeving en inhoudelijke complexiteit. Hierdoor is Agile projectmanagement in de training- en adviespraktijk de laatste jaren ook steeds populairder geworden.

Flexibel kunnen reageren op continu wijzigende omstandigheden is belangrijker dan het vasthouden aan plannen. De rol van de projectmanager verschuift van een regelende manager naar een proces intermediair tussen business management, gebruikers en leveranciers.

29 competenties in 3 gebieden

Om in de hedendaagse projectcontext de rol als projectmanager succesvol te kunnen vervullen, worden in de ICB 4.0 in totaal 28 competenties onderkend die onderverdeeld zijn in 3 competentie gebieden:

 • Perspective: 5 contextuele competenties die van belang zijn bij het afstemmen van projecten, programma’s en portfolio’s op kenmerken, doelen en eisen van de staande organisatie en –omgeving.
 • People: 10 gedragsmatige competenties die van belang zijn voor het succesvol persoonlijk functioneren in projecten en programma’s.
 • Practices: 13 vaktechnische competenties die van belang zijn bij het managen van projecten. (Voor het effectief managen van programma’s en portfolio’s worden 14 vaktechnische competenties onderkend). Naast de bekende plan en control technieken vormen verandermanagement en stakeholder managementtechnieken een belangrijk onderdeel van deze vaktechnische competenties.

Projectmanagers kunnen zich op basis van de ICB 4.0 laten certificeren.

Voor de certificering van projectmanagers op D-niveau (Certificated Project Management Associate, in de praktijk: teammanagers en projectmanagers van eenvoudige projecten), C-niveau (Certificated Project Manager, in de praktijk: projectmanager van redelijke complexe projecten) en B-niveau (Certificated Senior Project Manager, in de praktijk: projectmanagers van zeer complexe projecten) moet (onder andere) een examen worden afgelegd. (In Nederland kunnen ook PMO-medewerkers een op certificering gericht examen doen). De examinering is neergelegd bij het IPMA-certificeringsinstituut. Op de website van IPMA Certificering kan een document worden ge- download, waarin de examen eindtermen zijn beschreven die voor de verschillende doelgroepen gelden.

Dit boek is vooral een handboek dat project(-team) managers en programma managers ondersteunt bij het volgen van IPMA-trainingen en de individuele voorbereiding op het examen. Het boek is niet primair bedoeld als een vakboek op het gebied van IPMA gerelateerd projectmanagement. Het boek sluit met de gekozen hoofdstuk indeling direct aan bij alle (gecodeerde) competenties die in het ICB 4.0 eindtermen document worden gedefinieerd. In vergelijking met (of in aanvulling op) de examengids, omvat dit boek een meer uitgebreide beschrijving van de eindtermen. Gebruikte theoretische modellen worden op een compacte manier samengevat. Daarnaast biedt het boek diverse praktijkvoorbeelden en toepassingen.
Trefwoordenlijst IPMA Compact

Uitgever

Lagant Management Consultants B.V.

Webshop

IPMA Compact

Auteur

Rob Janssen Duyghuysen

Bel

+31 (0)413 224 106

Bezoek

Computerweg 22
3542DR, Utrecht
the Netherlands

Tijden

09:00 / 18:00

Alle vragen zijn welkom